Říkají o nás
 
„Ve Scioškole si děti přirozeně osvojují kompetence důležité pro život - např. schopnost samostatně se rozhodovat díky možnosti výběru z nabízených činností (které se vztahují k danému tématu, jen učivo trénují různým způsobem). Distanční výuka je od samého počátku (od března 2020) podchycena profesionálně, organizována na přehledné technické platformě.“
Skýbovi
ScioŠkola Brno Heršpice