Naše škola

ScioŠkola Brno 

Jsme devítiletá základní škola založená na principech kompetenčního vzdělávání. Spolu s dětmi jsme se začali učit v září 2016. 

Zápis do 1. třídy - přihláška     Žádost o přestup

 

Školné

7.800 Kč / měsíc (tato částka je platná na školní rok 2023/24, školné je každý rok navýšeno o inflaci).

  • platí se pouze 10 měsíců
  • v poplatku je zahrnut i školní klub (družina)
  • nezahrnuje náklady na stravu
  • nezahrnuje náklady na akce mimo školu

 

Nadační fond ScioŠkol

Jste v obtížné finanční situaci a potřebujete pomoc se školným? Anebo naopak byste rádi pomohli těm, kteří se v takové situaci ocitli? Pro tyto účely jsme zřídili:

Nadační fond ScioŠkol

Školní klub

Ranní klub probíhá od 7:30, odpolední klub končí v 16:30.

Svoboda a zodpovědnost
V odpoledním klubu společně s dětmi zkoumáme různé možnosti trávení volného času. Je pro nás důležité dávat dětem svobodu v rozhodování při volbě aktivit a současně je vedeme k zodpovědnosti za důsledky jejich rozhodnutí. 

Zájmovky
Zároveň dětem ukazujeme, jak pestré mohou být činnosti jejich zájmu. V tom nám pomáhají tzv. zájmovky, tedy vyhrazený čas třikrát týdně, kdy různí průvodci přináší nabídku svých zájmů (například improvizační divadlo, frisbee, čtenářský klub, háčkování apod.) a děti si vybírají, kterému z nich se chtějí společně s průvodcem v daném období věnovat. 

Pobyt venku
Důležitou součástí klubu je také pobyt venku na čerstvém vzduchu. Několikrát týdně se vydáváme mimo školu do blízkého okolí, nebo trávíme čas na školní zahradě. 

 


 


Obědy

Obědy odebíráme ze Školní jídelny Brno, nám. Svornosti 7, odkaz k nahlédnutí zde.

Máme výběr ze dvou jídel a poskytujeme i dietní stravování (nutné doložit potvrzením od dětského lékaře).

Obědy se hradí zálohově do 20. dne předchozího měsíce na účet 71727303/5500. Variabilní symbol - číslo Vaší smlouvy a před něj předřaďte číslici 50, tedy například 5020160101.

  • 6 – 10 let – 54 Kč/oběd = 1 080 Kč/měsíc
  • 11 - 14 let – 55 Kč/oběd = 1 100 Kč/měsíc
  • 15 let a vice – 57 Kč/oběd = 1 140 Kč/měsíc

Přihlášení probíhá na strava.cz, kód jídelny 11095

ODHLÁŠENÍ/PŘIHLÁŠENÍ oběda

  • obědy lze v systému odhlašovat do 12:00 dva dny předem
  • pokud neprovedete volbu oběda či odhlášení, děti mají automaticky přihlášen oběd č. 1

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Ve škole realizujeme individuální a skupinové hodiny doučování u žáků ohrožených školním neúspěchem i v důsledku pandemie Covid. Projekt je financován Evropskou unií – Next Generation EU.

Spolupráce a projekty


 


 

 

Projekt spolufinancován Státním fondem životního prostředí České Republiky: